Armin Delbandshad

مدیر سیستم

مهندس سخت افزار

داده کاو

مهندس نرم افزار

امنیت سایبری

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Armin Delbandshad

مدیر سیستم

مهندس سخت افزار

داده کاو

مهندس نرم افزار

امنیت سایبری

دسته بندی های نمونه کار: تصویر

پروژه دوم
تصویر